Matematika a monitor

V školskom roku 2014-2015 krúžok pracoval pod vedením p. Španerovej. Krúžok navštevovali žiaci  IX.B

Krúžok pracoval podľa vypracovaného plánu. Stretnutia krúžku boli v utorok.

Členovia krúžku sa aktívne zúčastňovali. na týchto stretnutiach kde si mohli precvičovať a dopĺňať učivo z matematiky a precvičovať si testy ,ktorými sa pripravovali na monitor.

Ved. krúžku: Mgr. Kristína Španerová