Matematika hravo

Krúžok Matematika hravo vznikol, aby sa deti pozreli na matematiku trošku inak. Matematika rozvíja nielen matematické myslenie, logické myslenie, pamäť, ale aj abstraktné myslenie, priestorovú predstavivosť, verbálne schopnosti, funkčnú gramotnosť, laterálne myslenie.

Úlohou krúžku bolo ukázať deťom ako sa naučiť logicky myslieť spájaním rôznych súvislostí. Ukázať im kde všade sa s matematikou stretávame v bežnom živote. Deti riešili rôzne hlavolamy- napr. šifrovanie rôznych správ pomocou znakov, rímskych čísel. Rozvíjali si aj laterálne myslenie- kde na základe daného textu hľadali odpoveď na situáciu, ktorá sa stala a prečo. Súčasťou boli aj rôzne logické hry so zápalkami, sudoku, lode- hra so súradnicami. Patria sem aj spoločenské hry – šachy, človeče nehnevaj sa, aktivity. Riešenie matematických súťaží – Klokanko, Maxík, matematické olympiády. Toto si všetko potom deti skúšali aj online na počítačoch.

Som veľmi rada, že sa deti na tento krúžok tešili. Pýtali sa čo zase budeme robiť. To bolo cieľom krúžku. Teším sa, že sa mi to podarilo splniť. Rada budem v tomto krúžku pokračovať aj na budúci rok.

Ved. krúžku: Mger. Zuzana Bonkalová