Pegas

V školskom roku 2014/2015  pracovalo v krúžku Pegas 17  žiakov. Boli to prevažne žiaci šiestaci, ale aj siedmaci a hlavne nová posila z piateho ročníka, ktorí sa zaúčali do tvorby poézie a prózy. Ukázalo sa, že sú to veľmi talentovaní žiaci a je to na prospech veci, lebo deviatačky, ktoré tvorili redakčnú radu, nám odišli. Vo svojej činnosti sme sa zamerali na vydávanie školského časopisu Pegas a prípravy žiakov na literárne súťaže.

Žiaci s veľkým zaujatím a záujmom pracovali na rôznych témach, ktoré im boli zadávané podľa plánu práce. Stretávali sme sa každú stredu od 14:00 do 16:00 v multimediálnej učebni . Niektorí žiaci boli takí zbehlí v PC, že mohli hneď začať písať svoju vlastnú tvorbu. Začali sme hneď zostra, nakoľko prvé číslo Pegasa vyšlo hneď v októbri. Ďalšie číslo bolo už naše tradičné vianočné, nasledovalo jarné číslo a v súčasnosti je v predaji na našej škole číslo letné – prázdninové. O náš časopis je veľký záujem, veď vychádza v náklade 100 kusov a tie sa hneď predajú. Žiaci s veľkou vervou spracovávali najzaujímavejšie akcie našej školy, ktoré potom pretvárali na poéziu prózu a iné literárne útvary.  Samozrejme tento časopis nevytvárali oni sami. Boli predĺženou rukou každej triedy, ktorá príspevkami obohatila náš časopis.

Zúčastnili sme sa súťaží: Európa v škole, Hviezdoslavov Kubín, Nie drogám!

Najaktívnejší žiaci v tvorbe sa zúčastnili za odmenu filmvého predstavenia a tiež obdržali  symbolickú odmenu pero a čokoládu.

Žiaci boli prácou v krúžku nadšení a chcú v nej pokračovať aj v budúcom roku.

Ved. krúžku: Mgr. Anna Partillová