Tvorivá dielňa

Záujmový útvar TVORIVÁ DIELŇA v tomto školskom roku 2014/2015 navštevovali žiaci 3. a 4. ročníka. Stretávali sa 1 krát v týždni a to v utorok.
Stretnutia boli zamerané na tvorbu vlastných výtvarných prác a výrobkov, ktoré vychádzali z učebných osnov VYV na 1. st. ZŠ. Zaoberali sme sa činnosťami, ktoré boli naplánované a zapísané v časovo – tematickom pláne. Počas hodín tvorivej práce žiak svoje dielo upravoval do finálnej podoby, aby ho mohol predstaviť a následne ho vystaviť v interiéri našej školy. Používali sme rôzne výtvarné techniky: maľovanie, kreslenie, koláže, lepenie, vystrihovanie, spájanie atď. Porozumením jazyka výtvarného umenia, vyjadrovacích prostriedkov sme zo žiaka vychovávali gramotného vnímateľa a používateľa vizuálnej kultúry. Vedenie tvorivého krúžku je riadený proces, v ktorom učiteľ podporoval individuálne riešenie žiaka. Činnosť záujmového útvaru hodnotím kladne. Realizáciou dielne sa žiaci odreagovali, našli zábavu, vytvorila sa vhodná pôda na rozvíjanie vlastných myšlienok a citov.

Ved. krúžku: Mgr. Danka Krušková