Výtvarný krúžok

Výtvarný krúžok v školskom roku 2014/2015 pracoval raz týždenne a to v pondelok od 14.00 do 16.00 hod. V krúžku pracovali žiaci prvého, druhého a štvrtého ročníka v počte 31 žiakov.

Cieľom krúžku bolo rozvíjať talent a podporovať záujem o výtvarné umenie. Prehlbovala som u deti tvorivé vnímanie, ich tvorivé výtvarné činnosti, estetický a umelecký vkus.

Náplň krúžku tvorili zaujímavé námety, nové techniky, plošné a priestorové výtvarné formy. K netradičným stretnutiam patrili napríklad :

  1. návšteva galérie
  2. predaj výrobkov na vianočnom jarmoku
  3. výroba a inštalácia kulís na rôzne programy, akcie

Výtvarný krúžok sa prezentoval na niekoľkých súťažiach poriadaných–Mestom Prešov s názvom „Mesto, v ktorom žijem“, Krajskou hvezdárňou–Vesmír očami detí, Súkromnou umeleckou školou- Červené jablko: Hudba na papieri a našou základnou školou – Mám rád svoju školu (téma: Vzťahy). Z týchto súťaží sme získali niekoľko ocenení a ďakovných listov. Z niektorých súťaží ešte výsledky nemáme. Žiaci krúžku – malí výtvarníci vyrobili niekoľko kulís na rôzne kultúrne podujatia, svojimi šikovnými rukami a tvorivými nápadmi prispeli aj k výzdobe interiéru školy. Okrem tradičných techník sme na krúžku pracovali aj s netradičnými technikami: kašírovanie, modelovanie s odpadovým materiálom, vosková rezerva, odkrývanie vosku, suchý pastel, kresba uhlíkom, práca s prírodninami, rôzne koláže a iné. Tieto techniky na klasických hodinách výtvarnej výchovy nerealizujeme pre náročnosť výtvarného materiálu a skrátenú časovú dotáciu hodín výtvarnej výchovy z dvoch na jednu. Deti sa naučili a veľmi ich zaujali mnohé nové techniky, či práca s netradičným odpadovým materiálom. Svoje práce sme vystavovali na nástenke na treťom podlaží, ktorú sme pravidelne obmieňali. Pomáhali sme pri výzdobe karnevalu, výzdobe vestibulu, vyrobili sme niekoľko rekvizít ku kultúrnym vystúpeniam.

Žiaci výtvarného krúžku chcú aj v nasledujúcom školskom roku pokračovať v prehlbovaní svojich umeleckých a výtvarných poznatkov a schopností. Naďalej rozvíjať svoj talent a výtvarnými technikami vyjadriť svoje poznanie a estetický vzťah ku skutočnosti.

Cieľ výtvarného krúžku bol splnený, pretože deti chodili na krúžok radi, pracovali tvorivo a bezprostredne.

Ved. krúžku: Mgr. Eva Brillová